Potrošnja je povsod okoli nas – je sila, ki poganja gospodarstvo, kulturna praksa, s katero se oblikujemo in izražamo, ter vsakdanja